Digital AW för våra hästägare – en succé!

Fredagen den 6/11 genomförde vi en digital träff för våra hästägare. Med hjälp av Microsoft Teams genomförde vi ett s k Webinar där hästägarna gavs möjlighet att få träffa sina hästar den digitala vägen. Stort tack till alla er som deltog!